Turu-uuringud

Meie käest turu-uuringut tellides saate Te teada:

• valitud turul olemasoleva või perspektiivse konkurentsisituatsiooni näitajad (pakkujad, pakutavad tooted või teenused, küsitavad hinnad, nõudluse maht ja struktuur jms) ja neid mõjutavad tegurid;

• enda olemasolevate klientide rahulolu, ootused ja lojaalsuse taseme ning seda mõjutavad tegurid;

• uute perspektiivsete klientide ootused ja nende lojaalsust mõjutavad tegurid;

• klientide valmisoleku maksta mingi toote või teenuse eest mingit konkreetset hinda ja seda valmisolekut mõjutavad tegurid;

• kuidas tajutakse reklaami ja milline on reklaami mõju.


Majanduskonsultatsioonide OÜ teostab turu-uuringuid nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Teostatav turu-uuring võib olla:

• kohapealne vaatlus (näiteks toodete või teenuste ja nende hindade, konkurentide, asendustoodete, nõudluse, nähtava reklaami jms fikseerimiseks);

• näost-näkku küsitlus;

• telefoniküsitlus;

• veebiküsitlus;

• internetipõhine vaatlus / otsing.


Küsitlusega turu-uuring võib olla laiapõhjaline või sihtrühmapõhine. Küsitluse pikkus ja põhjalikkus võivad olla väga erinevad. Seejuures tuleb siiski arvestada, et enamus küsitletavaid ei ole valmis küsitluse käigus väga pikaajaliselt küsimustele vastama. Erandiks on intervjuupõhised süvauuringud, kus konkreetse vastaja roll on väga suur ja vastaja seda rolli ka selgelt tajub.


Me oleme seni teostanud kohapealseid turu-uuringuid Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Hispaanias. Koostöös partnerettevõtetega on olemas võimalus koostada kohapealseid vaatlusi enamikes Euroopa riikides. Internetipõhiseid uuringuid oleme me teostanud üle kogu Euroopaliselt; lisaks kitsamalt Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Ukraina turu kohta.

Turu-uringu hind sõltub turu-uuringu eesmärgist, turu-uuringu tüübist, kohapealse vaatluse korral vaatluse piirkonna suurusest, küsitletavate hulgast, turu-uuringu objektiks oleva toote või teenuse eripärast jne. Igale turu-uuringu soovile tehakse konkreetne hinnapakkumine, kus on fikseeritud kõik turu-uuringut puudutavad tingimused.


Näited meie poolt teostatud turu-uuringutest:

 Ukraina graniitkillustiku turu-uuring;

 Eestis kasvatatud jõevähi Euroopa turu uuring;

 Tenerifet külastavate turistide hinnangute uuring.

Rohkem vt tehtud tööde nimistust.


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt pakutavate äriplaanidega seotud teenuste kohta saab ka telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.