Tasuvusanalüüsid ja tasuvusuuringud

Meie käest tasuvusanalüüsi tellides saate Te teada:

• investeeringu tasuvusaja;

• tegevuse kasumilävepunkti (tasuvuspunkti) müügituluna või toodetava kogusena;

• investeeringu tasuvuse määra;

• investeeringu rahalise puhasnüüdisväärtuse;

• mitmesuguseid muid tasuvusega seotud näitajaid.


Meie käest tasuvusuuringut tellides saate Te teada lisaks tasuvusanalüüsi näitajatele ka selle, millest sõltuvad tasuvust mõjutavad näitajad. 


Tasuvusanalüüs on analüüs, mis põhineb teada oleval numbrilisel informatsioonil. Tasuvusuuringu läbiviimine on tasuvusanalüüsi läbiviimisest põhjalikum teenus. See sisaldab endas tasuvusanalüüsi, kuid numbriline informatsioon ei ole ette antud, vaid tuletatakse põhjaliku analüüsi / uuringu tulemusena. Selline analüüs võib sisaldada:

• nõudluse ja pakkumise mahu ja struktuuri uuringut;

• konkurentide ja konkureerivate toodete / teenuste uuringut;

• toodete ja / või teenuste uuringut;

• võimaluste ja ohtude uuringut;

• tugevuste ja nõrkuste uuringut;

• vajaliku (alg)investeeringu suuruse uuringut;

• potentsiaalsete tulude ja nende eelduste uuringut;

• tõenäoliste kulude ja nende piiramise võimaluste uuringut;

• jms.


Näited meie poolt läbiviidud tasuvusuuringutest:

Tartu universaalhalli tasuvusuuring (2003 ja uuesti 2016);

Tallinna Mustpeade maja tasuvusuuring;

 rajatava hotelli ja meelelahutuskompleksi tasuvusuuring.

Rohkem vt tehtud tööde nimistust.


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt koostatavate tasuvusanalüüside ja tasuvusuuringute kohta saab telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.