Firmast


Majanduskonsultatsioonide OÜ on 1998. aasta augustis asutatud, 100%-liselt Eesti kapitalil põhinev konsultatsioonifirma, mille tegevusvaldkondadeks on:

• finantskonsultatsioonid;

• turunduskonsultatsioonid;

• kvaliteedijuhtimine;

• finantskoolitus.


Majanduskonsultatsioonide OÜ on enda tegevusega aidanud erinevatel organisatsioonidel (ja üksikisikutel):

• saada erinevaid toetusi (EAS-st, RTK-st, PRIA-st, KIK-st, Tallinna linnalt, Töötukassast jne, seni kokku enam kui 6,38 miljoni euro eest);

• saada krediidiasutustest laene ja liisinguid;

• leida investoreid;

• igapäevaselt juhtida ettevõtte finantse;

• kalkuleerida ettevõtte väärtust osaluse ostmiseks või müügiks;

 • läbi tasuvusanalüüsi korrastada pakutavate toodete või teenuste struktuuri ja hinnastamist;

• läbi tasuvusuuringu kavandada tulevase tegevuse mahtu, struktuuri ja hinnastamist;

• leida uusi sobivaid turge;

 • leida uusi kasumlikke tooteid ja teenuseid;

• kavandada efektiivset müügitoetuspoliitikat;

• määratleda ettevõtte strateegilisi ja taktikalisi eesmärke ja nende eesmärkideni jõudmise vahendeid;

• aidanud luua nullist alates hästi toimiv ettevõte;

• saada tootmisohje sertifikaat ja CE-märgise kasutamise õigus;

jne.


Meie alaline asukoht on Tallinnas, kuid tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti ja erijuhtudel kogu Baltikum ja kõik Põhjamaad. Meie poolt koostatud äriplaanide, tasuvusuuringute, turu-uuringute jms alusel on meie kliendid alustanud või laiendanud äritegevust seni kümnes riigis: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras, Ukrainas, Hispaanias, Aserbaidžaanis, Araabia Ühendemiraatides. Turu-uuringuid oleme viinud läbi kogu Euroopa ulatuses.

Meie tegevuse keskmeks on klient. Seetõttu määrab iga konkreetne klient ise, vastavalt enda vajadustele ja võimalustele, selle, kuidas täpsemalt võiks Majanduskonsultatsioonide OÜ teda aidata..

Meie eesmärk ei ole mitte üksnes nõu anda või oma teenuste läbi midagi kliendi heaks ära teha. Eesmärk on viia kliendi professionaalsed teadmised ja oskused uuele tasemele.

Meie kliendiks on teretulnud iga Eestis asuv juriidiline või füüsiline isik sõltumata suurusest, asukohast, tegevusvaldkonnast ja tegutsemisajast. Oluline on soov ettevõtet edasi arendada. Seejuures võib edasiarendamise eesmärgiks olla kasvõi ettevõtte atraktiivsemaks muutmine tema mahamüümise eesmärgil. Teretulnud on ka füüsilised isikud, kes tahavad oma professionaalseid teadmisi ja oskusi täiustada või kavatsevad näiteks enne oma äriplaani realiseerima asumist selle "vettpidavust" kontrollida ja seda vajaduse korral täiustada. Teretulnud on kohalikud omavalitsused, sest paljudel juhtudel annab oskusliku tegutsemise korral (ühendades kohalike omavalitsuste ametnike teadmised kohalikest iseärasustest ja majandusvaldkonna spetsialistide teadmised ja oskused majanduslike protsesside juhtimisest) oluliselt parandada Eesti valdade ja linnade majanduskliimat.


Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuidas Majanduskonsultatsioonide OÜ saab Teid aidata, saab meie koduleheküljelt, aga ka telefonil 6777 694  või e-posti vahendusel.