TEHTUD TÖÖD

* (nimekiri ei sisalda pisitöid)

Meie Eesti klienditehingute geograafia seisuga 27.06. 2024


UURINGUD, TASUVUSANALÜÜSID JMS

Linnavalitsus – vaba aja veetmise kompleksi tasuvusuuring

Ühistranspordiettevõte – linna liinikonkursi pakkumise kahe vooru kõik materjalid (sh strateegiline arengukava; teenuse kvaliteedi-, ohutuse tagamise- ja keskkonna säästlikkuse programm; investeeringute arvutlus; hinnakalkulatsioon; kilomeetri omahinna arvutamine ja kujundamine)

Ühistranspordiettevõte – maakonna liinikonkursi pakkumise materjalid (sh strateegiline arengukava; teenuse kvaliteedi-, ohutuse tagamise- ja keskkonna säästlikkuse programm; hinnakalkulatsioon)

Kinnisvaraettevõte – logistika- ja tööstuspargi turundusstrateegia (sh keskkonna analüüs; Euroopas paiknevate olemasolevate tööstus- ja/või logistikaparkide toimimise analüüs; sihtturu analüüs; operaatorite segmenteerimine; sobivus kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuga jms)

Riigiamet –  andmebaasi kvaliteedi uuring

Riigiamet –  ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste ettevõtlusega seotud andmebaaside monitooring

Kohaliku omavalitsuse teenindusettevõte – vee- ja kanalisatsioonivarustuse tasuvusanalüüs

Turismiettevõte –  arengukava ja finantsplaan

Kohaliku omavalitsuse teenindusettevõte – soojamajanduse tasuvusanalüüs

Metallitööstusettevõte – Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi turu-uuring (kindla toote osas) (rahastatud osaliselt EAS-i poolt)

Toitlustusettevõte – uue keskusköögi rajamise otstarbekuse uuring ja tasuvusanalüüs

Linna amet – Multifunktsionaalse (vaba aja veetmise) hoone tasuvusuuring

Erialaliit – Eestis kasvatatud jõevähi turu-uuring (Võimaliku sihtriigi leidmine Eestis kasvatatud jõevähile (astacus astacus) Euroopas. Tarbijate sihtrgrupi leidmine Eestis, toote turustamise võimalikud variandid) (rahastatud PRIA poolt)

Erialaliit – Värske jahutatud punase kaaviari ja elusa või elusa või värske jahutatud vikerforelli tuntus, positsioneerimine ja tarbimine Leedus (rahastatud PRIA poolt)

Erialaliit – Värske jahutatud punase kaaviari ja elusa või elusa või värske jahutatud vikerforelli tuntus, positsioneerimine ja tarbimine Lätis (rahastatud PRIA poolt)

Hotelli- ja puhkekompleks – tasuvusuuring

 Kinnisvaraettevõte – Graniitkillustiku Ukraina turu uuring

Turismiettevõte - dokumentatsioon EAS-st väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse taotlemiseks

Kinnisvaraettevõte – hooldekodu tasuvusuuring

Eraisik – noorte meelelahutuskeskuse tasuvusuuring

Betoonitoodete tootmisettevõte – kvaliteedi käsiraamat (vajalik tootmisohje sertifitseerimiseks)

Vee-ettevõte - dokumentatsioon KIK-i Keskkonnaprogrammist toetuse taotlemiseks

Meelelahutusettevõte – Tenerife saarel meelelahutusvaldkonna turu-uuring

MTÜ – toitlustuse tasuvusuuring

Linnavalitsus – multifunktsionaalse (vaba aja veetmise) kompleksi tasuvusuuring

Metallitööstusettevõte - ISO 9001 dokumentatsioon

Ehitusvaldkonna ettevõte – kvaliteedi käsiraamat (vajalik tootmisohje sertifitseerimiseks)

Puittoodete tootmisega tegelev ettevõte – puittoote Soome turu uuring

Rajatav restoran - tasuvusanalüüs

Kohaliku omavalitsuse hooldekodu - tasuvusanalüüs ja ettepanekud majandusliku olukorra parandamiseks

 Riigiasutus - tarbijaküsitlus

 Puidutööstusettevõte - avatäidete restaureerimise Rootsi turu uuring (rahastatud osaliselt EAS-i poolt)

Katselabor - ISO 17025 dokumentatsioon

 Puidutööstusettevõte - avatäidete restaureerimise Taani turu uuring (rahastatud osaliselt EAS-i poolt)

 Puidutööstusettevõte - avatäidete restaureerimise Norra turu uuring (rahastatud osaliselt EAS-i poolt)

 Puidutööstusettevõte - tootmisohje dokumentatsioon ja ISO 9001 dokumentatsioon

Tarkvaraarendusega tegelev ettevõtte – e-kütuse Soome, Rootsi, Norra, Läti ja Leedu turu uuring (rahastatud osaliselt EAS-i poolt)

Tarkvaraarendusega tegelev ettevõtte – e-kütuse Saksamaa, Austria ja Belgia turu uuring (rahastatud osaliselt EAS-i poolt)

Mänguasjade valmistaja - tootmisohje dokumentatsioon

 Puidutööstusettevõte - tootmisohje dokumentatsioon tuletõkkeuste tootmiseks

Kohalik omavalitsus - hooldekodu tasuvusanalüüs

Katselabor - ISO 17025 dokumentatsiooni täiustamine

 Ehitusettevõte - Soome kinnisvaraarendajate turu-uuring

 Puidutööstusettevõte - ISO 9001:2015 dokumentatsioon

Pakendiringluse ettevõte - pakendiringluse Eesti KOV-de turu uuring

 Puidutööstusettevõte - ISO 14001:2015 dokumentatsioon

Jäätmete ümbertöötlemisega tegelev ettevõte - kindlat tüüpi jäätmetest killustiku tootmisega tegeleva ettevõtte tootmisohje dokumentatsioon

Toiduainete kaubandusettevõte - uue toidutoote tarbijaküsitlus

Pakendiringluse ettevõte - pakendiringluse Eesti KOV-de turu uuring

Metallkonstruktsioone valmistav ettevõte - ettevõtte tootmisohje dokumentatsioon

Keemiakaupade hulgimüügiettevõte – mõnede keemiatoodete Eesti turu uuring

 Puidutööstusettevõte - avatäidete valmistamise ja restaureerimise Rootsi turu uuring

 Puidutööstusettevõte - avatäidete valmistamise ja restaureerimise Taani turu uuring

 Puidutööstusettevõte - avatäidete valmistamise ja restaureerimise Norra turu uuring

Pakendiringluse ettevõte - pakendiringluse Eesti KOV-de turu uuring

Laboriteenuseid pakkuv ettevõte - klientide ja potentsiaalsete klientide küsitlus

Kaubandusettevõte - sääsetõrjevahendite tarbijaküsitlus


PROJEKTDOKUMENTATSIOON TOETUSE SAAMISEKS

Masinatööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS-st tehnoloogiaalase toetuse saamiseks

Keemiatööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS-st tehnoloogiaalase toetuse saamiseks

Mööblitööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS starditoetuse taotlemiseks

Keemiatööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS tehnoloogiaalase toetuse saamiseks

Sanitaartehnika tootmisettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS tehnoloogiaalase toetuse saamiseks

Meditsiiniliste abivahendite tootmisettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS tehnoloogiaalase toetuse taotlemiseks

Puidutööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS starditaotluse taotlemiseks

Teenindusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon Tallinna linnalt starditaotluse taotlemiseks

Masinatööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon EAS tehnoloogiaalase toetuse saamiseks 

Masinatööstusettevõte – äriprojekt + muu dokumentatsioon PRIA maapiirkondades alternatiivse tegevuse arendamiseks ette nähtud toetuse saamiseks

Teenindusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon ettevõtluse infrastruktuuri toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Investeeringud tootmisse ja turustamisse" saamiseks

Rajatav kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Investeeringud tootmisse ja turustamisse" taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Investeeringud tootmisse ja turustamisse" taotlemiseks

Rajatav kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Investeeringud tootmisse ja turustamisse"taotlemiseks

Rajatav kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Investeeringud tootmisse ja turustamisse" taotlemiseks

Kalakasvatusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalakasvatustele mõeldud toetuse "Vesiviljeluse investeeringutoetus" taotlemiseks

Rajatav kalakasvatusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalakasvatustele mõeldud toetuse "Vesiviljeluse investeeringutoetus" taotlemiseks

Ehitusettevõte – äriplaan ja muu dokumentatsioon Tallinna Ettevõtlusametist starditoetuse taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – äriplaan ja muu dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Piimatööstusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, taotlus, investeeringustrateegia) EAS-st tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse taotlemiseks

Eraisik – ehitusettevõtte äriplaan Töötukassale ettevõtlusega alustamise toetuse saamiseks

Laste päevahoiuga tegelev ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse ja stardilaenu taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Lastehoiuga tegelev ettevõte – lastehoiu dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Pakendite tootmise tegelev ettevõte – pakendite tootmisega tegeleva ettevõtte dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st kasvutoetuse taotlemiseks

Rajatav kalakasvatusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalakasvatustele mõeldud toetuse "Vesiviljeluse investeeringutoetus" taotlemiseks

Rajatav kalakasvatusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalakasvatustele mõeldud toetuse "Vesiviljeluse investeeringutoetus" taotlemiseks

Mööblitööstusettevõte – mööbli tootmisega tegeleva ettevõtte dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st kasvutoetuse taotlemiseks

Rõivaste konstrueerimisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Eraisikud – noorte meelelahutuskeskuse äriplaan Töötukassast ettevõtlusega alustamiseks toetuse taotlemiseks

Eraisik – ehitusettevõtte äriplaan Töötukassast ettevõtlusega alustamiseks toetuse taotlemiseks

Haljastusega tegelev ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Ohutusteenindusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Meditsiiniettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Rajatav kalakasvatusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalakasvatustele mõeldud toetuse "Vesiviljeluse investeeringutoetus" saamiseks

Kopateenuseid pakkuv ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Rõivaste konstrueerimisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st kasvutoetuse taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st kasvutoetuse taotlemiseks

  Puidutööstusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Eraisik - ilusalongi äriplaan Töötukassast ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Aedmaasikate kasvatamisega tegelev eraisik – aedmaasikate kasvatamise äriplaan Töötukassast toetuse taotlemiseks

Tehnilise infrastruktuuri ehitusettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Eraisik – energeetika valdkonna nõustamisega tegeleva ettevõtte äriplaan Töötukassast toetuse taotlemiseks

Insener-tehnilise projekteerimisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Metsataimede kasvataja – dokumentatsioon KIK-i toetuse taotlemiseks

Tarkvaraarendusega tegeleva ettevõtte – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Kalakasvatus – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalakasvatusettevõttele mõeldud toetuse taotlemiseks

Eraisik – fototeenuseid pakkuva ettevõtte äriplaan Töötukassast ettevõtlusega alustamiseks toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Rahvusvahelise arengukoostöö projekt – dokumentatsioon Välisministeeriumist arengukoostöö toetuse taotlemiseks

Eraisik - meelelahutusettevõtte äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse „Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” taotlemiseks

Eraisik - sporditeenuseid pakkuva ettevõtte äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Kalakasvatus – dokumentatsioon (tegevuskava, avaldus jms) PRIA-st kalakasvatusettevõttele mõeldud toetuse taotlemiseks

Metsataimede kasvataja – dokumentatsioon PRIA-st maapiirkonnas tegevuse mitmekesistamise toetuse taotlemiseks

Betoontoodete tootja – dokumentatsioon (äriplaan, finantsprognoosid, taotlus) EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Tootmisettevõte – dokumentatsioon EAS-st arendusosaku toetuse taotlemiseks

Toiduainete tootmisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Toitlustusettevõte – dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Mõõteriistade tootmisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Puittoodete tootmisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Metalltoodete töötlemisega tegelev ettevõte – dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

 Rõivaste disaini ettevõte - dokumentatsioon EAS-st loomemajanduse valdkonna ettevõtte eksporditoetuse taotlemiseks 

 Rõivaste disaini ettevõte - dokumentatsioon EAS-st loomemajanduse valdkonna ettevõtte eksporditoetuse taotlemiseks 

Metallitööstusettevõte – äriplaan ja muu dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Eraisik - turunduse sisu tootmisega tegeleva ettevõtte äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – äriplaan ja muu dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Eraisik - siseviimistlusega tegeleva ettevõtte äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Printimisteenuseid osutav ettevõte - äriplaan ja muu dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

 Rõivaste disaini ettevõte - dokumentatsioon EAS-st loomemajanduse valdkonna ettevõtte eksporditoetuse taotlemiseks 

Jäätmekäitlusettevõte – äriplaan ja muu dokumentatsioon EAS-st starditoetuse taotlemiseks

Eraisik - kinnisvaraettevõtte äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Eraisik – vildist esemete valmistamise äriplaan Töötukassast ettevõtlusega alustamiseks toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" taotlemiseks

Käsitööriistade valmistamisega tegelev ettevõte – projekti plaan EAS-st arendusosaku taotlemiseks

Eraisik – puidust esemete (sh mänguasjade) valmistamisega tegeleva ettevõtte äriplaan Töötukassast toetuse taotlemiseks

Eraisik – elektritööde ettevõtte äriplaan Töötukassast toetuse taotlemiseks

Kosmeetikatööstusettevõte – äriplaan Riigi Tugiteenuste Keskusest starditoetuse taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – projekti plaan EAS-st arendusosaku toetuse taotlemiseks

 Puidutööstusettevõte - projekti plaan EAS-st innovatsiooniosaku toetuse taotlemiseks

Elektrisõidukite laadimise arendaja – projekti plaan EAS-st innovatsiooniosaku toetuse taotlemiseks

Mööblitööstusettevõte - äriplaan Riigi Tugiteenuste Keskusest starditoetuse taotlemiseks

Eraisik - keraamikatoodete valmistamisega tegeleva ettevõtte äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

Kaevetööde ettevõte - äriplaan Riigi Tugiteenuste Keskusest starditoetuse taotlemiseks

Spordirõivaste disainimisega tegelev ettevõte - äriplaan Riigi Tugiteenuste Keskusest starditoetuse taotlemiseks

Elektrisõidukite laadimissüsteeme arendav ettevõte - projekti plaan EAS-st arendusosaku toetuse taotlemiseks

Toiduainete valmistamisega tegelev ettevõte - äriplaan Riigi Tugiteenuste Keskusest starditoetuse taotlemiseks

IT valdkonna tegelev ettevõte - äriplaan Riigi Tugiteenuste Keskusest starditoetuse taotlemiseks

IT valdkonna ettevõte - projekti plaan EAS-st arendusosaku toetuse taotlemiseks

Põllumajandusettevõte - äriplaan PRIA-st põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlemiseks

IT valdkonna ettevõte - dokumentatsioon EAS-st tootearenduse toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse taotlemiseks

Kalakasvatusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st meetme ”Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse” toetuse taotlemiseks

Haljastusega tegelev ettevõte – dokumentatsioon (äriplaan, taotlus) PRIA-st Leader-meetme toetuse taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse taotlemiseks

Puidutööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon RTK-st starditaotluse taotlemiseks

Masinatööstusettevõte – äriplaan + muu dokumentatsioon RTK-st starditaotluse taotlemiseks

Printimisteenuste ettevõte - äriplaan RTK-st starditaotluse taotlemiseks

Sõidukite remondi ja hoolduse ettevõte - äriplaan RTK-st starditaotluse taotlemiseks

Hooldekodu - dokumentatsioon RTK-st toetuse "Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks" taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" taotlemiseks

Kalatööstusettevõte – dokumentatsioon PRIA-st kalandusettevõtetele mõeldud toetuse "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" taotlemiseks

Spordisündmust korraldav ettevõte – dokumentatsioon EASi ja Kredexi ühendasutusest rahvusvaheliste spordi-​ ja kultuurisündmuste toetuse taotlemiseks

Eraisik - majutusettevõte – äriplaan Töötukasst ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks

CO2 sidumise ettevõte - dokumentatsioon EAS-i Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetuse eelnõustamisele pääsemiseks

Roheenergeetika ettevõte - dokumentatsioon EAS-i Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetuse eelnõustamisele pääsemiseks

 Rõivaste disaini ettevõte - dokumentatsioon EAS-st loomemajanduse valdkonna ettevõtte eksporditoetuse taotlemiseks 

Keemiatööstusettevõte – dokumentatsioon KIK toetusmeetmest "Rohevesiniku kasutuselevõtt transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteaine tootmisel" toetuse taotlemiseks

Gaasitööstusettevõte - dokumentatsioon EAS-i Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetuse eelnõustamisele pääsemiseks

Keenmiatööstusettevõte - dokumentatsioon EAS-i Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetuse taotlemiseks

Gaasitööstusettevõte - dokumentatsioon EAS-i Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetuse taotlemiseks


ÄRIPLAANID

Metallitööstusettevõte – äriplaan tehnoloogiaalase toetuse saamiseks

Hotell – äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi saamiseks

Toitlustusettevõte – äriplaan riigihankekonkursil osalemiseks

Küttemajandusettevõte – äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi saamiseks

Teehooldusettevõte – äriplaan investeeringu saamiseks

Kinnisvaraettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi ja investeeringu saamiseks

Puidutööstusettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Toitlustusettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Hulgimüügifirma – äriplaan investeeringu saamiseks

Kohaliku omavalitsuse teenindusettevõte – äriplaan ettevõtte perspektiivide hindamiseks

Teenindusettevõte – äriplaan riigihankekonkursil osalemiseks

Kaubaterminal – äriplaan hankekonkursil osalemiseks

Hulgimüügifirma – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Turismiportaal – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Kinnisvaraettevõte – äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi saamiseks

Jae- ja hulgimüügifirma – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Jäätmekäitlusettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi ja suuremahulise investeeringu saamiseks

Põllumajandusettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Hulgimüügifirma – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Kinnisvara arendaja – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks

Hulgimüügifirma – äriplaan pikaajalise krediidi saamiseks 

Katusematerjalide tootmisettevõte – äriplaan suuremahulise investeeringu taotlemiseks 

Koristus-puhastusteenuste ettevõte – ettevõtte laiendamise äriplaan 

Plastiettevõte – äriplaan suuremahulise ja pikaajalise seadmete liisingu saamiseks 

Eriotstarbeline trükitööstus – äriplaan 

Metallitööstusettevõte – äriplaan suuremahulise ja pikaajalise krediidi taotlemiseks 

Meenete valmistamisega tegelev ettevõte – äriplaan 

 Töötervishoiukliinik – uue töötervishoiukliiniku rajamise ja opereerimise äriplaan 

Turismiettevõte – äriplaan 

Transpordiettevõte – äriplaan pikaajalise liisingu taotlemiseks 

Turismiportaal – äriplaan pikaajalise krediidi taotlemiseks 

Tee-ehitusettevõte – äriplaan 

Hulgikaubandusettevõte – äriplaan 

Eraisik – eksklusiivset transporditeenust pakkuva ettevõtte äriplaan 

Põllumajandusettevõte – äriplaan 

Mänguasjade jaemüügiettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi ja liisingu taotlemiseks 

Laste mängutuba – äriplaan 

Jae- ja hulgikaubandusettevõte – äriplaan 

Majutusettevõte – äriplaan 

Turismiettevõte – äriplaan investori kaasamiseks 

Kalatööstusettevõte – äriplaan pikaajalise ja suuremahulise pangalaenu saamiseks 

Eraisik – mesilaste kasvatamise äriplaan 

Eraisik – kalalaeva äriplaan 

Eraisik – aiandusettevõtte äriplaan 

Eraisik – transpordiettevõtte äriplaan 

Eraisik – toitlustusettevõtte äriplaan 

Käsitööga tegelev ettevõte – äriplaan 

Kinnisvaraettevõte – äriplaan 

Teenindusettevõte – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise laenu ja liisingu taotlemiseks 

Hooldekodu haldamisega tegelev ettevõte – hooldekodu äriplaan 

Laste mängutuba – äriplaan 

Kaubandusettevõte – äriplaan 

Majutusettevõte – äriplaan 

Kaubandusettevõte – Aserbaidžaanis tegutseva jaemüügiettevõtte äriplaan 

Interjöridisaini ettevõte – äriplaan 

Hulgimüügiettevõte – äriplaan 

Puidutööstusettevõte – äriplaan 

Rajatav restoran – äriplaan 

Kinnisvaraettevõte – äriplaan meelelahutuskeskuse rajamiseks Tenerife saarel 

Sporditeenuseid pakkuv ettevõte – äriplaan 

Eraisik – mobiilirakenduse äriplaan 

 Meelelahutusteenuseid pakkuv ettevõte – äriplaan 

Krediidiandja – äriplaan ja muu dokumentatsioon Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks 

Krediidiandja – äriplaan ja muu dokumentatsioon Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks 

Eraisik – makseteenuste osutaja äriplaan 

Krediidiandja – äriplaan ja muu dokumentatsioon Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks 

Metsamaterjali transpordi ettevõte – äriplaan suuremahulise liisingu taotlemiseks 

Eraisik – krediidiandja äriplaan 

Eraisik – Norras meelelahutusteenuseid osutava ettevõtte äriplaan 

Metsataimede kasvataja - äriplaan suuremahulise laenu saamiseks

Eraisik – galvaanikateenuseid osutava ettevõtte äriplaan suuremahulise laenu taotlemiseks 

Meelelahutusettevõte – äriplaan suuremahulise laenu taotlemiseks 

Eraisik – kalakasvatusettevõtte äriplaan suuremahulise laenu taotlemiseks

 Rõivaste kaubandusettevõte – äriplaan laenu taotlemiseks

Ohtlike jäätmete käitlemisega tegelev ettevõte – äriplaan kommertspangast suuremahulise ja pikaajalise laenu taotlemiseks

  Elektritööde ettevõte – äriplaan kommertspangast suuremahulise ja pikaajalise laenu taotlemiseks

Sanitaartehnika kaubandusettevõte – äriplaan kommertspangast pikaajalise laenu taotlemiseks

Mobiilirakenduse arendusega tegelev ettevõte – äriplaan kommertspangast pikaajalise laenu taotlemiseks

Sõidukite tuunimisega tegelev ettevõte – äriplaan investori kaasamiseks

Rajatav kohvik – äriplaan pikaajalise laenu taotlemiseks ja investori kaasamiseks

Kinnisvara arendaja – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise laenu taotlemiseks

Ilusalong – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise laenu taotlemiseks

Metsamaterjali transpordi ettevõte – äriplaan suuremahulise liisingu taotlemiseks

Rajatav kohvik-restoran – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise laenu taotlemiseks

Metallitööstusettevõte – äriplaan pikaajalise laenu ja liisingu taotlemiseks

 Jäätmekäitlusettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi ja tööstusliisingu taotlemiseks

Kinnisvaraettevõte – büroohoone äriplaan krediidiasutusest pikaajalise laenu taotlemiseks

 Tööstuslikke värvimisteenuseid teostav ettevõte – äriplaan suuremahulise tööstusliisingu taotlemiseks

Eraisik – majutusettevõtte äriplaan pikaajalise laenu taotlemiseks ja investori kaasamiseks

Rõivaste jaemüügi kauplus – äriplaan frantsiisilepingu saamiseks

Ohtlike jäätmete käitlemisega tegelev ettevõte – äriplaan kommertspangast suuremahulise ja pikaajalise laenu taotlemiseks

FOREX-teenuste ettevõte – äriplaan Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks

Makseteenuste ettevõte – äriplaan Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks

Turismiettevõte – äriplaan kohvikule ja majutusasutusele suuremahulise pikaajalise krediidi taotlemiseks

Kinnisvaraettevõte – äriplaan  krediidiasutusest suuremahulise pikaajalise krediidi taotlemiseks

Loodusvarade kaubandusettevõte – äriplaan

Lemmikloomatoitude arendamisega tegelev ettevõte – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise krediidi taotlemiseks

Lahjade alkohoolsete jookide tootmisettevõte – äriplaan

 Kardirada – äriplaan investori kaasamiseks ja krediidiasutusest pikaajalise krediidi taotlemiseks

Ventilatsioonisüsteemide hooldusettevõte – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise krediidi taotlemiseks

Eraisikud – spordikompleksi äriplaan investori kaasamiseks

Eraisikud – hasartmängude korraldamisega tegeleva ettevõtte äriplaan investori kaasamiseks

Eraisik – krediidiandja äriplaan Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks 

Aedmaasikate kasvatamisega tegelev ettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi taotlemiseks

Krediidiandja – äriplaan ja muu dokumentatsioon Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks

Krediidiandja – äriplaan ja tegevuskava Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamiseks

Masinate ja seadmete rentimisega tegelev ettevõte – äriplaan krediidiasutusest pikaajalise krediidi taotlemiseks

Makseasutus ettevõte – äriplaan Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemiseks

Päikeseenergia ettevõte – äriplaan

Betoonitoodete tootmisettevõte – äriplaan MES-st pikaajalise krediidi taotlemiseks

Autopesula – äriplaan pikaajalise krediidi taotlemiseks

Taimekasvatussubstraaatide tootmisettevõte – äriplaan pikaajalise krediidi taotlemiseks

Pubi – äriplaan pikaajalise krediidi taotlemiseks

Majutusettevõte – äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi taotlemiseks

 Puidutööstusettevõte - äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi taotlemiseks

Hotell – äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi taotlemiseks

Transpordivahendite rendiettevõte – äriplaan suuremahulise pikaajalise krediidi taotlemiseks

Ehitusettevõte – äriplaan ettevõtte omanikele tulevikuvisiooni kujundamiseks ja esitamiseks EMTA-le


MUUD

Masinatööstusettevõte – ekspordiplaan

Masinatööstusettevõte – finantsanalüüs

Kohaliku omavalitsuse teenindusettevõte – finantsanalüüs

Hulgimüügiettevõte – finantsanalüüs

Teenindusettevõte – finantsanalüüs

Keemiatööstusettevõte – ekspordiplaan

Metallitööstusettevõte – finantsanalüüs

Veemajandusettevõte – raamatupidamistarkvara valiku nõustamine

Meditsiiniliste abivahendite tootmisettevõte – raamatupidamistarkvara valiku nõustamine

Ühistranspordiettevõte – töökeskkonna riskianalüüs

Meditsiiniliste abivahendite tootmisettevõte - tehnoloogia arenduskeskuse toetuse dokumentatsioon (taotlus)

Masinatööstusettevõte – finantsanalüüs

Küla MTÜ – küla arengukava

Rõivatööstusettevõte - finantsanalüüs ja saneerimiskava

Usuorganisatsioon - tegevuse finants-majanduslik analüüs ja ettepanekud finants-majandusliku olukorra parandamiseks

Eraisik – krediidiandja muu dokumentatsioon Finantsinspektsioonilt tegevusloa saamisek


Täpsemat informatsiooni Majanduskonsultatsioonide OÜ poolt tööde kohta saab telefonil 6777 694 või e-posti vahendusel.