Meie poolt koostatud äriplaanide, tasuvusuuringute, turu-uuringute jms alusel on meie kliendid alustanud või laiendanud äritegevust seni kümnes riigis.

Kõik kliendid on olulised

Kohtleme võrdse tähelepanu ja austusega kõiki kliente, sõltumata nende suurusest, tegutsemisajast või tegevusvaldkonnast.

Pikaajaline kogemus

Oleme tegutsenud alates 1998. aasta augustist. Senise tegutsemisaja jooksul oleme kokku puutunud väga erinevate ettevõtetega ja aidanud teoks teha klientide väga erinevaid arengusoove.

Teenused

Äriplaanid

Äriplaan aitab Teil saada äriprojektile vajalikku rahalist toetust (rahastamist) või pikaajalist laenu, kaasata investoreid või lihtsalt täpsustada äriprojektiga seotud mõtteid, võimalusi, ohte jne.

Loe edasi...

Turu-uuringud

Turu-uuring annab Teile infot huvipakkuval turul olemasoleva või perspektiivse nõudluse / pakkumise / struktuuri / klientide rahulolu / klientide valmisoleku / reklaami tajumise või mõju kohta.

Loe edasi...

Tasuvusuuringud

Tasuvusuuring annab Teile infot investeeringu tasuvusaja / tasuvuspunkti / tasuvuse määra / rahalise puhasnüüdisväärtuse jms kohta, aga ka investeeringu tasuvust mõjutavate tegurite kohta.

Loe edasi...

Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimise teenus tagab kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis kindlustab tegevuse ja toodangu ohutust ja kvaliteeti, tõstab usaldust ja annab võimaluse CE-märgise kasutamiseks.

Loe edasi...

Juhi finantskursus

Praktilise iseloomuga juhi finantskursus aitab Teil paremini mõista ettevõtte finantside hetkeolukorda ja suundumisi ning saadud info alusel vastu võtta ettevõtte soovitud arengule kaasaaitavaid otsuseid.

Loe edasi...

Muud teenused

Meie muude teenuste abil saate Te lasta juhtida ettevõtte finantse, lasta kalkuleerida / põhjendada hindu, töötada välja kulumudeleid jms.

Loe edasi...

Miks meid valida

Paindlikkus

Oleme väga paindlikud klientide kõikide soovide arvestamisel. Me püüame alati leida kliendi vajadustele ja võimalustele vastava lahenduse.

Õiglane tasustamine

Toetuse taotlemise dokumentatsiooni puhul makstakse meile töö eest kolmas osamakse ainult juhul kui toetusest on esimene osa kätte saadud. Me ei võta toetustega seotult teha töid, mille puhul toetuse saamise tõenäosus on väike.

6 430 000+ eurot

Oleme seni aidanud juriidilistel isikutel ja füüsilistel isikutel saada toetusi (sihtfinantseerimist) kokku enam kui 6,43 miljoni euro ulatuses ja seda väga erinevatelt toetuse andjatelt.

Rahvusvaheline haare

Me asume Eestis, kuid tegutseme rahvusvaheliselt. Meie poolt koostatud äriplaanide, tasuvusuuringute, turu-uuringute jms alusel on meie kliendid alustanud või laiendanud äritegevust seni kümnes riigis.

Kõik kliendid on olulised

Kohtleme võrdse tähelepanu ja austusega kõiki kliente, sõltumata nende suurusest, tegutsemisajast või tegevusvaldkonnast.

Pikaajaline kogemus

Oleme tegutsenud alates 1998. aasta augustist. Senise tegutsemisaja jooksul oleme kokku puutunud väga erinevate ettevõtetega ja aidanud teoks teha klientide väga erinevaid arengusoove.