Starditoetuse taasavanemine

04.10.2022

Starditoetuse taasavanemine

Alustavate ettevõtjate seas on populaarne olnud starditoetuse kasutamine. Seda toetust andis esialgu välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja hiljem Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Toetus suleti ajutiselt 01.09.2022. Toetus avatakse uuesti 2023. aasta esimestel kuudel. Uuesti avatava starditoetuse täpne reeglistik on käesoleval ajal välja töötamisel. Samuti ei ole praegu veel teada starditoetuse uuesti avanemise täpne kuupäev.