Alates 1. juulist 2019 läks riigi raamatupidamine täielikult üle e-arvetele

02.07.2019

Alates 1. juulist 2019 läks riigi raamatupidamine täielikult üle e-arvetele

Alates 1. juulist 2019 saab Eesti avalikule sektorile saata üksnes e-arveid. Avaliku sektori üksuseks, millele tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.

E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad. Eesti e-arve ametlik standard on EVS 923:2014/AC:2017.

E-arvete edastamine e-arveldajas on tasuta. E-arveldaja on Äriregistri ettevõtjaportaalis asuv raamatupidamistarkvara. Seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise kui ka nende poolt volitatud isikud. Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata RIK e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.