Uus turismitoetus

11.10.2017

Uus turismitoetus

1. novembil 2017 avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uue toetuse, mis on suunatud turismiettevõtetele. Toetuse nimi on "Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus". Toetuse minimaalne suurus on 20 tuhat eurot ja maksimaalne suurus 150 tuhat eurot ning toetuse määr kuni 60%. Taotlema on oodatud majutusettevõtted ja erasektori turismiatraktsioonid, kes on väikese või keskmise suurusega ettevõted ja valdkonnas tegutsenud vähemalt 36 kuud.

Toetuse taotlemise eelduseks on osalemine ühes EASi turismi ärimudelite arendamise pikemas praktilises koolitustsüklis (nt mentorlus, ärimudeli praktikum vms), mis lõpeb ärimudeli koostamisega.

Toetust antakse ärimudeli uuendamisega seotud tegevusteks:

  • teenuse arendamine rahvusvahelisele sihtturule;
  • teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
  • protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside arendamine ja rakendamine;
  • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine.

Seejuures peab toetatav ärimudeli uuendamise projekt sisaldama vähemalt kolme eelnevat tegevust.

Unikaalne tehnoloogiline lahendus on lahendus, mida Eesti turismisektor veel ei kasuta ja:

  • millel on potentsiaal saada uueks müügitulu allikaks tehnoloogilise lahenduse müümise kaudu teisele turismisektoris tegutsevale ettevõttele ning
  • mille sisseostmine pole kas võimalik selle puudumise tõttu või oleks lahendust vastavalt sektori vajadusele vaja nii palju kohandada, et selle lahenduse loomine on otstarbekam kui sisseostmine.